Abonnement op SoftwareBus

Abonneren en bestellen

Een abonnement wordt aangegaan voor een periode van één jaar, tenzij bij het aangaan expliciet een andere termijn is overeengekomen. Na afloop van deze periode wordt het abonnement verlengd voor onbepaalde tijd. Kijk onderaan deze pagina voor de abonnemementskosten.

Let op: De abonnementenadministratie is niet gekoppeld aan de ledenadministratie van HCC en CompUsers. Beëindiging van het lidmaatschap van CompUsers of HCC leidt niet automatisch tot beëindiging van een abonnement op SoftwareBus. Na beëindiging van het lidmaatschap van HCC geldt voortaan de abonnementsprijs voor niet-leden, dus zonder de € 9,00 korting die aan leden wordt gegeven. Als u dat niet wilt, moet u het abonnement opzeggen.

Opzeggen

Een abonnement kan op ieder moment worden beëindigd. Daarbij geldt een opzegtermijn van drie maanden, tenzij het abonnement stilzwijgend is verlengd. In dat geval geldt een opzegtermijn van 1 maand. De abonnee mag natuurlijk een langere termijn aangeven. Na opzegging wordt het abonnementsgeld herrekend op basis van het aantal verzonden nummers. Hierbij worden de ledenkorting en de verzendkosten wel berekend, maar niet de ontvangen korting voor automatische incasso.

Adresmutaties

Leden van HCC moeten een adreswijziging ook bij HCC melden; ga hiertoe naar www.hcc.nl/contact en volg de aanwijzingen.

Betalingen

  • Betalingen worden bij voorkeur gedaan via automatische incasso onder vermelding van de abonneenaam en het abonnementsnummer (relatiecode).
  • Betaalt u nu nog anders en wilt u ook over op automatische incasso? Dat kan via dit formulier.

Bij betaling anders dan via automatische incasso geldt een betalingstermijn van één maand na verzending van de factuur/acceptgirokaart. Bij niet-tijdige betaling wordt een aanmaning gestuurd; hiervoor wordt een toeslag van € 3,00 in rekening gebracht. Voorts wordt de toezending van SoftwareBus opgeschort totdat de betaling binnen is. Niet verzonden nummers geven geen recht op restitutie in geld of anderszins.

Betalingen dienen te worden gedaan aan:

ING-bankrekeningnr. IBAN: NL13 INGB 0000 206202     BIC: INGBNL2A
t.n.v. ProgrammaTheek BV

Tarieven

De basisprijs voor een jaarabonnement is € 24,50. Een jaargang bestaat uit zes nummers.

  • Leden van HCC krijgen € 9,00 korting, zodat voor hen een jaarabonnement maar € 15,50 kost.

Nieuwe abonnementen kunnen alleen met een automatische incasso worden aangegaan. Bij betaling van bestaande abonnementen anders dan door middel van automatische incasso wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
Verzendkosten binnen Nederland zijn in het abonnementsgeld inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland worden kosten in rekening gebracht:

  • voor verzending binnen de EU : € 6,00
  • voor verzending buiten de EU: € 12,00.

Losse nummers zijn voor leden van HCC verkrijgbaar voor € 5,15, en voor anderen voor € 6,15.
Wijzigingen van tarieven worden ten min­ste twee nummers voor de ingangsdatum in SoftwareBus gemeld.

 

Categorieën