Aanmelding abonnement SoftwareBus

Een jaargang van SoftwareBus bestaat uit 6 nummers. Bij verzending binnen Nederland bedraagt de prijs € 15,50 per jaar voor leden van HCC, en € 24,50 per jaar voor niet-leden. De verzendkosten voor verzending buiten Nederland maar binnen de EU bedragen € 6,00, terwijl voor een bestemming buiten de EU € 12,00 in rekening wordt gebracht.

Klik hier voor de abonnementsvoorwaarden.

Als abonnee van SoftwareBus hebt u recht op een eigen subdomein van cumail.nl met e-mailaccounts. Kijk hier voor meer informatie.

Kies hieronder uit opties voor niet-leden en verzending naar het buitenland.

Aanmelding voor abonnement op SoftwareBus
met SEPA-machtiging voor automatische incasso van het abonnementsgeld

Vereniging CompUsers heeft het uitgeven van SoftwareBus ondergebracht bij Programmatheek BV.

Naam: Programmatheek BV Programmatheek: Softwarebus
Adres: Kerkweide 18
Postcode: 2265 DM
Woonplaats: Leidschendam
Land: Nederland
Incassant ID: NL03ZZZ301230970000
Reden betaling: Abonnement Softwarebus

Ik neem een abonnement op SoftwareBus, en machtig hierbij Programmatheek BV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven, en mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van Programmatheek BV.

Adres
Het nummer van de bankrekening waarvan automatisch geïncasseerd wordt.
Niet verplicht bij Nederlandse IBAN.
ter ondertekening
Lid of donateur
HCC-lid: uw HCC-lidnummer zoals op uw HCC-ledenpas;
Donateur: uw donateurnummer zoals ontvangen van de ledenadministratie.

 
Bestemming
Ter controle: bestemming van verzending SoftwareBus